ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

آزادي‌هاي‌ مدني

آزادي‌هاي‌ مدني (civil liberties)


 

 آزادي مدني در ‌كلي‌ترين كاربرد به معني آزادي فرد در عمل شخصي، تصرف در مال، عبادت و اعتقاد ديني و بيان عقيده است.  به طوري كه متضمّن حق حمايت از افراد، هم در برابر مداخلۀ حكومتي و هم در برابر مداخلۀ خصوصي باشد.
  چون آزادي مبتني بر قانون، هرگز مطلق نيست، حدود آزادي مدني نيز مورد اختلاف انديشمندان است؛‌ برخي معتقدند آزادي مدني يعني آزادی طبيعي انسان، كه فقط شامل قوانين انساني است نه چيز ديگر، لذا آن را تا جايي كه به نفع عموم باشد، محدود می¬نمايد. از اين رو فرهنگ‌هاي آزادي خواه قانوني تصويب مي‌كنند كه آزادي‌هاي مدني بايد به وسيله عُرف، اخلاقيات، ذوق و سليقه و خويشتن‌داري يا قوانيني كه از رفاه و آزادي ديگران حمايت مي‌كنند، محدود شود.
 گروهديگرمعتقدندآزاديمدنيعبارتاستازآزاديموردمطالبهوياموافقطبعاشخاصبراي سخن گفتن، نوشتن، نشر، اجتماع و سازمان يافتن، بدون مجازات و مداخله ديگران. براساس اين تعريف، بسياري تصديق مي‌كنند كه فهرست‌ آزادي‌هاي مدني با تغيير زمان و مكان تغییر می¬کند.
 بنابراين مراد از آزادي‌هاي مدني، آن نوع آزادي‌هاي شخصي و اجتماعي است كه از مناسبات مدني افراد (شرايط اقتصادي، سياسي، اعتقادي، فرهنگي و...) مشتق مي‌شوند و قانون به غير از موارد مصلحت عمومي، آن را در برابر مداخلات و تضییقات  ديگر تضمين نموده و مورد حمايت قرار مي‌دهد و شامل آزادي‌هایي مانند: آزادي بيان، آزادي قلم، آزادي تشكيل سازمان‌هاي عقيدتي، آزادي تشكيل احزاب و سازمان‌هاي سياسي و... مي‌شود.

رابطه‌ي بين آزادي‌هاي مدني و حقوق مدني (civil rights):
 دراينموردچهارنظریهابرازشدهاست:
 الف) برخي قایل¬اند که هر دو اصطلاح بر يك معني دلالت دارند.
 ب ) گروه دیگر بر این باور¬اند كه آن دو با هم متفاوت¬اند، چرا كه آزادي‌هاي مدني، ممكن است رعايت شود بي‌آن‌كه لزوماً عمل مثبتي را از جانب شخص ديگري ايجاب كند؛ ولي حقوق مدني وظايف مثبتي را بر ديگران تحميل مي‌كند. به عبارت ديگر آزادي‌هایی مانند آزادي‌ در گفتار که مستلزم عمل شخص ديگري نيست، ولی حقوق، مستلزم عمل شخص ديگری مانند دادرسي هيأت منصفه مي‌باشد.
 ج ) گروه سوم، حقوق مدني را جامع مي‌دانند به گونه‌اي كه شامل آزادي‌هاي مدني، سياسي، امنيت‌ فردي و نظاير آن مي‌شود.
 د ) گروه چهارم، آزادي‌هاي مدني را جامع مي‌دانند به گونه‌اي كه هم شامل حقوق مدني، مزيّت‌ها، امتيازها، حق انتخاب‌ها و آزادي‌ها به طور كلّي مي‌شود، و هم براي اشاره به مفهوم مصونيت يا حمايت افراد يا گروه‌ها در برابر مداخله‌ دولت به كار مي‌رود.

نویسنده: سلیمان اکبری

منابع:
1)ساروخاني،باقر؛دائرةالمعارف علوم اجتماعي، تهران، كيهان، 1370
2)شايان مهر، عليرضا؛ دائرةالمعارف تطبيقي علوم اجتماعي، تهران، كيهان، 1377، (كتاب اول)
3)شايان‌مهر، عليرضا؛ دائرةالمعارف تطبيقي علوم اجتماعي، تهران، كيهان، 1380.(از كتاب سوّم)
4)گولد، جوليوس، و ويليام ل.كولب؛ فرهنگ علوم اجتماعي، محمد جواد زاهدي مازندراني، تهران، مازيار، 1376.

پیوندها

چه کسی آنلاین است؟

ما 45 مهمان و صفر عضو آنلاین داریم

آخرین مطالب

آمار بازدید

نمایش تعداد مطالب
763783